7 lời khuyên của Khổng Tử
Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn thế Sư biểu (Bậc thầy của muôn đời). Dưới đây là 7 Lời khuyên đáng suy ngẫm của Tử!
 
 
1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
 
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
 
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
 
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
 
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
 
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
 
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích
Tranh đá phong thủy Bảo Ngọc Hỏi Đáp | Check Mail
Giỏ Hàng Của Bạn
X